Sunday, 12 June 2011

SaTu AnJakaN

Langkah ..gerakan pertama adalah satu cetusan kepada satu momentum ...yang ..akan terus menerus bergerak tanpa ada tolehan ..

No comments:

Post a Comment